X

Biz näme edýäris

Biziň kompaniýamyzda Çandel, potolok çyrasy, diwar çyrasy, pol çyrasy, açyk çyralar we ş.m. önümleri öndürmek we öwrenmek boýunça 19 sany golçur kärhanasy bar. Önümlerimizde ISO9001, CCC, CE, ETL, SONCAP, SABER ýaly zerur şahadatnamalar bar we satylýar obeer togalagy.

Biz näme edýäris
Hitecdad tarapyndan

Hitecdad tapawudy

Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler üçin laýyk yşyklandyryş çözgütlerini hödürläň we has ýyly we has amatly ýagtylyk gurşawyny dörediň.

Hitecdad hakda

Hitecdad, 1992-nji ýyldan bäri ýapyk we açyk yşyklar öndürmäge gönükdirilen zawod.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.